domingo, 15 de enero de 2012

Font fotografia: www.terra.es
Això avui no tocava

Certament aquest no era el tema que jo havia triat per continuar nodrint el meu blog però les circumstàncies (amb molta traïdoria) m'han fet variar el repàs, avui molt luctuós, de l'actualitat del moment. Un no deixa de preguntar-se "per què", però no troba respostes i per moltes voltes que hom vulgui donar tampoc no troba un xic de sentit comú en la tragèdia del vaixell i especialment en la mort d'éssers humans de forma tant inútil i tant ràpida.

Es podrà argumentar que la fallada ha estat humana, que la senyalització dels mapes era errònia, que el vaixell no havia de passar per aquella ruta, però res del que poguem dir servirà per restablir la vida de les 5 persones que, de moment, ja han embarcat amb en Caronte camí dels seus respectius paradissos. Això permet refermar novament que la natura és sempre molt més poderosa que l'ésser humà per molt que considerem que la podem controlar i mantenir-la a ratlla. 

Voldria animar també a tots els bons amics i amigues del Món del Mar, tripulants, creuristes i els que encara no ho són, perquè aquest fet no els faci renunciar a un dels plaers més meravellosos que he tingut la sort de viure, una posta de sol entre el blau del cel, el marí del mar i el groc del sol que s'amaga a poc a poc foragitat per les crestes blanques de les onades. 

Finalment confio que la Justícia farà el que calgui per tal que es depurin totes les responsabilitats del cas i per tal que en el proper creuer tothom es prengui molt seriosament les recomanacions de seguretat internacional i els simulacres d'evacuació. 

Carpe Diem.

Esto hoy no tocaba

Ciertamente este no era el tema que yo había elegido para continuar nutriendo mi blog pero las circunstancias (con mucha alevosía) me han hecho variar el repaso, hoy muy luctuoso, de la actualidad del momento. Uno no deja de preguntarse "por qué", pero no encuentra respuestas y por muchas vueltas que se quiera dar tampoco encuentra un poco de sentido común en la tragedia del barco y especialmente en la muerte de seres humanos de forma tan inútil y tanto rápida.

Se podrá argumentar que el fallo ha sido humano, que la señalización de los mapas era errónea, que el barco no tenía que pasar por esa ruta, pero nada de lo que podamos decir servirá para restablecer la vida de las 5 personas que, de momento, ya han embarcado con Caronte camino de sus respectivos paraísos. Esto permite afianzar nuevamente que la naturaleza es siempre mucho más poderosa que el ser humano por mucho que consideramos que la podemos controlar y mantener a raya.

Quisiera animar también a todos los buenos amigos y amigas del Mundo del Mar, tripulantes, cruceristas y los que aún no lo son, para que este hecho no les haga renunciar a uno de los placeres más maravillosos que he tenido la suerte de vivir, una puesta de solo entre el azul del cielo, el marino del mar y el amarillo del sol que se esconde poco a poco consumido por las crestas blancas de las olas.

Finalmente confío en que la Justicia hará lo que sea necesario para que se depuren todas las responsabilidades del caso y para que en el próximo crucero todo el mundo se tome muy en serio las recomendaciones de seguridad internacional y los simulacros de evacuación.

Carpe Diem.

domingo, 8 de enero de 2012

Bona tarda

És la primera nota principal que escric i confio que no sigui la darrera. Em mou només un afany: fer un foro obert que abasti un grup indeterminat de gent on es pugui parlar, abocar coneixements, compartir-los i intentar millorar en un Món cada cop més complicat. Us deixo la reflexió del meu blog: 

Carpe Diem (Viu el Moment).

Gràcies.

Buenas tardes, 

Es la primera nota principal que escribo aunque confío que no sea la última. Sólo un deseo: hacer un foro abierto que llegue a un grupo indeterminado de gente donde se pueda hablar, dejar conocimientos, poderlos compartir e intentar mejorar en un Mundo cada ves más complicado. Os dejo la reflexión de mi blog: 

Carpe Diem (Vive el Momento).

Gracias